اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

امام جمعه شیراز: سیزده بدر امسال فکر کنید پدرتان را از دست دادید تفریح نکنید