اخبار جدید بین الملل

تیم والبرگ قانونگذار آمریکایی خواستار حمله هسته‌ای به غزه شد!