اخبار جدید بین الملل

تظاهرات هزاران اسرائیلی علیه نتانیاهو