اخبار جدید فناوری

قابلیت کسب درآمد از تلگرام برای تمامی کانال‌های بالای ۱۰۰۰ عضو فعال شد