اخبار جدید گوناگون

دفتر آیت الله سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۳ را اعلام کرد: از ۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان