اخبار جدید گوناگون

تجمع تعدادی از مردم در پارک قیطریه در اعتراض به ساخت مسجد