اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

سقف حقوق کارگران ۵۰ میلیون تومان شد