اخبار جدید اقتصادی

قیمت دلار آزاد از ۶۳ هزار تومان هم عبور کرد