اخبار جدید اقتصادی

قیمت سکه، ۴۱ میلیون تومان را هم رد کرد