اخبار جدید بین الملل

مهمانان مسلمان و عرب مراسم افطاری جو بایدن را ترک کردند