اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

جعفرزاده: نمایندگان جدید اهل نمایندگی نیستند و فقط به حجاب و سگ و گربه مردم کار دارند