اخبار جدید فناوری

راه اندازی دیتاسنتر دوم پیامرسان های بومی برای جلوگیری از بروز اختلال