اخبار جدید سیاسی

واکنش نماینده مهاباد به تفاوت انتخابات اخیر در ترکیه و ایران!