اخبار جدید گوناگون

میزان کفاره و فطریه توسط دفتر آیت‌الله شیرازی اعلام شد