اخبار جدید اقتصادی

قیمت گوجه سبز به ۵۰۰ هزار تومان رسید!