اخبار جدید فناوری

ممنوعیت واردات گوشی‌های دکمه‌ای بزودی انجام می‌شود