اخبار جدید خودرو

تا پایان سال جاری اتوبوس‌های چینی به سامانه اتوبوسرانی تهران اضافه می‌شوند