اخبار جدید بین الملل

پلیس اکوادور به زور وارد سفارت مکزیک شد و معاون سابق رئیس جمهور را دستگیر کرد