اخبار جدید گوناگون

در هر دقیقه حدود یک کامیون زباله پلاستیک وارد اقیانوس‌ها می‌شود