اخبار جدید اقتصادی

گزارش شاپرک: ۳۰ درصد تراکنش‌ کارتخوان‌ها به خرید شارژ اختصاص دارد