اخبار جدید خودرو

قیمت تاکسی برقی حدود یک میلیارد تومان است!