اخبار جدید اقتصادی , ویژه

روزنامه شرق: وزیر اقتصاد معنی بدهی را بلد نیست!