اخبار جدید سیاسی

حسن روحانی: ایرباس حاضر بود در ایران سرمایه‌گذاری کند