اخبار جدید ورزشی

سپاهان مقابل صنعت نفت آبادان انتهای جدولی شکست خورد!