اخبار جدید بین الملل

پادشاه عربستان خواستار توقف جنگ در غزه شد