اخبار جدید ورزشی

سپاهان ۲۰ درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی را کسر کرد