اخبار جدید اقتصادی

قیمت خودرو، مسکن و گوشت بر اساس نرخ دلار تعیین می شود