اخبار جدید سیاسی

امام جمعه سمنان: تصمیمات دولت باید باعث رفاه مردم شود