اخبار جدید فناوری

سامسونگ در صدر برندهای لوازم خانگی آمریکا قرار دارد