اخبار جدید خودرو

اولویت تردد تاکسی‌های برقی در مسیرهای پرترافیک است