اخبار جدید ورزشی

باید ۸۱ درصد سهام پرسپولیس و استقلال عرضه شود تا AFC با واگذاری این دو باشگاه موافقت کند