اخبار جدید بین الملل

سخنگوی وزارت خارجه روسیه: به خاورمیانه سفر نکنید