اخبار جدید سیاسی

تصاویری از نمازگزاران پس از پایان خطبه اول نماز جمعه به امامت کاظم صدیقی