اخبار جدید سیاسی

امام جمعه اردبیل: «لا اکراه فی‌الدین» مربوط به مرحله قبل از ورود به اسلام است