اخبار جدید اقتصادی

رکورد تاریخی قیمت طلای جهانی تحت تاثیر اخبار جنگ خاورمیانه