اخبار جدید فناوری

چت‌بات هوش مصنوعی متا در دسترس کاربران واتساپ قرار گرفت