اخبار جدید اجتماعی و حوادث

یک خانواده ۵ نفره در رودخانه روستای تیغناب غرق شدند!