اخبار جدید بین الملل

ترامپ: ما رئیس جمهوری داریم که قادر نیست دو جمله کنار هم بگذارد!