اخبار جدید سیاسی

خبرگزاری فارس: توقیف کشتی باری در تنگه هرمز ارتباطی با انتقام ایران از اسرائیل ندارد