اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

پرداخت بدون کارت بانکی با فناوری NFC در چند بانک کشور اجرا شد