اخبار جدید سیاسی

سفارت هلند: تا اطلاع ثانوی کلیه امور متوقف می‌باشد