اخبار جدید سیاسی , ویژه

بیانیه سران گروه هفت درباره حمله ایران به اسرائیل