اخبار جدید سیاسی

وزیر اسبق بازرگانی: عده‌ای در مجلس، دولت و مجمع تشخیص اعتقاد به واگذاری اقتصاد ندارند