اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

آیا هیجانات بازار ارز فروکش کرده است؟