اخبار جدید فناوری

یک کانال فروشگاهی در پیام رسان ایتا مسدود شد