اخبار جدید بین الملل

سیل مرگبار در عمان و کشته شدن ۱۸ نفر