اخبار جدید بین الملل

ایلان ماسک: موشک‌ها را باید به فضا پرتاب کنیم، نه به سوی یکدیگر