اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

ادعای روزنامه انگلیسی: بایدن در حال بررسی احیای برجام است