اخبار جدید بین الملل

فاجعه زیست محیطی و بهداشتی در غزه: ۲۷۰ هزار تن زباله جامد انباشته شده است