اخبار جدید اقتصادی

آیا قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان برمی‌گردد؟